2012/01/20

นักเรียนไทยมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันด้วยนะครับ

เรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนไทย
初歩の日本語(タイ人学生向け)
Preliminary Japanese
lessons for Thai students.
(2011/11/24)

http://www.geocities.jp/srachai2000_5/

0 件のコメント:

コメントを投稿